Mieszkańcy Izraela

Mieszkańcy Izraela

500
0
PODZIEL SIĘ

Monika Nowik

W tym maleńkim kraju żyją obok siebie ludzie, którzy często urodzili się w zupełnie różnych częściach świata, ale wszyscy uważają Izrael za swój dom.

Jedyne sensowne uogólnienie, jakie można poczynić na temat mieszkańców tego kraju, brzmi, że nie istnieje typowy Izraelczyk. Napłynęli tu Żydzi z 80 krajów, a pod niekiedy grubowatą powierzchownością często kryje się latynoska fantazja, tudzież europejska uprzejmość, to wreszcie zniewalająca bliskowschodnia gościnność.

W izraelskim społeczeństwie widać wyraźne podziały na odrębne grupy, takie jak: ultraortodoksi w czarnych kapeluszach, Żydzi pobożni, ale bardziej nowocześni, zeświecczeni Żydzi europejscy, bardziej tradycjonalistyczni Żydzi azjatyccy, a także ludność arabska.

15% Izraelczyków stanowią imigranci z byłego Związku Radzieckiego. Kolorytu krajobrazowi społecznemu dodają zaś Żydzi etiopscy. Coraz częstszym widokiem są eleganccy biznesmeni z Tel Awiwu, ale pionierski duch jest wciąż żywy i nietrudno spotkać też ogorzałych, zahartowanych kibucników.

Źródło: Mieszkańcy Izraela