Kobiety w Izraelu

Kobiety w Izraelu

535
0
PODZIEL SIĘ

Monika Nowik

Pozycja kobiet w Izraelu w ciągu ostatnich dziesięcioleci uległa pewnej zmianie. Choć nie są już przywiązane do domu, nie zerwały całkowicie ze swoimi tradycyjnymi rolami. Najczęściej starają się łączyć karierę zawodową z wychowywaniem dzieci, co niejednokrotnie świetnie im wychodzi.

Na samym początku, w kibucach, wykonywały te same, nawet najcięższe prace, co mężczyźni. Dziś przeważnie pracują już tylko w kuchni, w przedszkolu, kibucowych muzeach, sklepikach, przychodniach lekarskich, czy na innych stanowiskach biurowo-administracyjnych. Także w wojsku, dawniej wiele kobiet, przymuszonych koniecznością polityczną, z bronią w ręku walczyło na froncie o niepodległość. Obecnie nie są już wysyłane do zadań bojowych (choć niektóre kształcą się na pilotów), pełniąc w armii funkcje pomocnicze.

Źródło: Kobiety w Izraelu