Bahaiści w Izraelu

Bahaiści w Izraelu

544
0
PODZIEL SIĘ

Bahai Temple, Haifa

Kolejną równie ciekawą grupą są Bahaiści (zwani także Bahajami lub Bahaitami), członkowie niezależnej, najmłodszej religii świata, powstałej w Persji w XIX w.

Zgodnie z Wielką Encyklopedią PWN, bahaizm powstał na gruncie islamu szyickiego i w XX wieku przekształcony został przez swojego przywódcę, Szoghi Effediego w dynamiczny ruch społeczno-religijny o zasięgu światowym.

Choć bahaizm powstał na gruncie islamu, nie jest uznawany i sam się nie uznaje za odłam tej religii.

Światowym centrum religii bahaistycznej jest Hajfa, w której żyją niemal wszyscy jej izraelscy wyznawcy. Niektórzy z nich są potomkami przywódców bahaistycznych przepędzonych z Persji w 1863 r. na teren Imperium Osmańskiego.

Ze względu na ich siedzibę w Hajfie, przez reżim irański są uważani za V kolumnę syjonistów i w Iranie nadal prześladowani.

 Na fotografii: Świątynia Bahaitów na zboczach góry Karmel w Haifie.

Bahaiści w Izraelu