Safed – miasto z „klimatem”

Safed – miasto z „klimatem”

608
0
PODZIEL SIĘ

Monika Nowik

Góry Galilei wydają się miejscem wręcz magicznym, to tu bowiem znajdują się grobowce rabinów, którzy we wczesnym średniowieczu stworzyli mistyczny system interpretacji Biblii, zwany kabałą – zwulgaryzowany i spłycony potem do tego stopnia, że dziś funkcjonuje w popkulturze na równi z gazetowymi horoskopami i wróżeniem z kart.

Miasteczko Safed leży dokładnie na wschód od gór Meron w Galilei. Do tego malowniczego miasteczka na wzgórzu dojechać można drogą nr 89. Osłonięte przez najwyższe szczyty Galilei, wydaje się również odporne na działanie czasu. Wąskie brukowane zaułki wiją się tu pod kamiennymi łukami obok XVI-wiecznych domów z kopułami na dachach. W średniowiecznych synagogach gromadzą się ubrani na czarno pobożni mężczyźni, a echo niesie ulicami ich śpiew. Wokół zabytkowego centrum wyrósł współczesny Safed, liczący ok. 27 tys. mieszkańców, wśród których 99% stanowią Żydzi.

Kiedy hiszpańska inkwizycja zmusiła do ucieczki tysiące Żydów, wieku osiedliło się właśnie w Safedzie, przywożąc ze sobą umiejętności i wiedzę, dzięki którym ich kultura rozkwitała w Hiszpanii. Tutejsi rabini byli bardzo płodnymi pisarzami, a w 1563 r. powstała tu pierwsza drukarnia nie tylko na Bliskim Wschodzie ale i w całej Azji. To tutaj opracowano Szulchan Aruch, czyli kodeks codziennych rytuałów obowiązujących Żydów. Przede wszystkim jednak mędrcy z Safedu zajmowali się mistyką.

Wysiłki mędrców z Safedu, by przybliżyć niebiosa do ziemi, zaowocowały nie tylko uczonymi dziełami i wspaniałą poezją, ale także wieloma legendami związanymi z tym niezwykłym miejscem.

Nie wszystkie synagogi są średniowieczne. Wiele oryginalnych budowli uległo zniszczeniu. Na ich miejsce wzniesiono nowe, które swoją architekturą w najmniejszym stopniu nie odbierają uliczkom wokół Kikar Meginim (rynku) zabytkowego uroku.

Szczególna atmosfera przenikająca Safed zawładnęła wyobraźnią wielu artystów, którzy zdecydowali się tutaj zamieszkać. Podobnie jak reszta starego miasta, ich dzielnica zachwyca autentyzmem. Spacerując w tym labiryncie uliczek można się doliczyć ponad 50 pracowni i indywidualnych galerii; jest tu także duża galeria i muzeum drukarstwa. Z imprez należy przede wszystkim wymienić Chasydzki Festiwal Muzyki Klezmerskiej, odbywający się w sierpniu.

Adres: www.safed.co.il

Źródło: Miasto z „klimatem”