Współczesny Izrael

Współczesny Izrael

558
0
PODZIEL SIĘ

Twórcom Izraela przyświecała piękna idea zjednoczenia Żydów rozsianych po całym świecie. Ostatnie imigracje Żydów z Etiopii i byłego Związku Radzieckiego świadczą o tym, jak różne społeczności widzą w Izraelu swą ojczyznę i kolebkę swej wiary. Rząd Izraela kładzie szczególny nacisk na integrację nowo przybyłych imigrantów, wprzęgnięcie ich w tryby wykształconego społeczeństwa oraz na naukę hebrajskiego.

Liczba mieszkańców Izraela przekracza aktualnie 7 milionów, z czego ponad 76 procent stanowią Żydzi. Nieżydowscy mieszkańcy Izraela, w większości muzułmanie, stanowią około 16 % , chrześcijanie stanowią tylko 2% ludności, druzowie i pozostali – około 6 procent. Większość obywateli mieszka w miastach. Jerozolima jest liczebnie największym spośród ośrodków miejskich.

Pod względem poziomu oświaty, gospodarki i świadczeń socjalnych Izrael dorównuje krajom Europy Zachodniej. Większość dzieci rozpoczyna naukę w wieku trzech, czterech lat w przedszkolu, aby zakończyć ją potem na jednym z ośmiu uniwersytetów. Służba medyczna Izraela należy do najlepszych na świecie.

Izrael jest republiką. Głową państwa jest prezydent wybierany na pięć lat przez parlament (Kneset) o 4-letniej kadencji. Stu dwudziestu członków Knesetu wybieranych jest w głosowaniu powszechnym.

Niewielkie rozmiary państwa sprawiają, że obywatele, niezależnie od pochodzenia, politycznych i religijnych przekonań, mają poczucie wspólnej sprawy, dzielą bowiem wspólny los. Wszyscy też raz do roku muszą spędzić miesiąc w szeregach armii lub służby cywilnej. Współczesna gospodarka Izraela opiera się nie tylko na zaawansowanych technologicznie przemysłach, takich jak rolnicze systemy nawadniania czy produkcja komputerów, lecz także na starych żydowskich profesjach. Coraz ważniejszą rolę odgrywa turystyka, rozumiana nie tylko jako obsługa pielgrzymów udających się do świętych miejsc chrześcijaństwa, ale także jako działalność mająca na celu zapewnienie rozrywki przybyszom szukającym słońca i odpoczynku.

Źródło: Współczesny Izrael