Grobowiec Zachariasza w Jerozolimie

Grobowiec Zachariasza w Jerozolimie

712
0
PODZIEL SIĘ

Tomb of Zechariah, Jerusalem

Prorok Zachariasz, syn Berekiasza żył w 6 wieku przed naszą erą. Jego grobowiec – jak podaje tradycja – znajduje się przy Górze Oliwnej w Jerozolimie. On sam miał prorokować, że „pod koniec dni Góra Oliwna będzie podzielona pod Bożymi stopami, zapowiadając powstanie z martwych.”

Jednak grób, znany jako Grób Zachariasza, wyznacza prawdopodobnie miejsce pochówku innego Zachariasza, syna Johiada, arcykapłana Pierwszej Świątyni w 8. i 9. wieku pne. Według Biblii w Księdze 2 Kronik 24:20, Zachariasz został ukamienowany na śmierć po tym, jak ośmielił się wystąpić z krytyką Joasza, ówczesnego króla Judei.

Grób Zachariasza jest monolityczną konstrukcja, co oznacza, że jest wyrzeźbiony w całości z bloku skalnego. Składa się z trzystopniowej podstawy i komory zwieńczonej piramidą. Styl budowy obejmuje jońskie kolumny i inne elementy architektury greckiej. Uczeni datują strukturę na 1 wiek naszej ery.

Nawet jeśli to nie jest rzeczywisty grób Zachariasza, syna Johiada, to nadal jest to imponujący, wyjątkowo dobrze zachowany przykład architektury greckiej.

Źródło: Grobowiec Zachariasza w Jerozolimie