Czerkiesi w Izraelu – przybysze z Kaukazu

Czerkiesi w Izraelu – przybysze z Kaukazu

827
0
PODZIEL SIĘ

Kfar Kama

Ze względu brak jasnej i powszechnie akceptowanej definicji mniejszości arabskiej w Izraelu, często zalicza się do niej również nie-arabskie grupy etniczno-religijne społeczeństwa izraelskiego. Są nimi Czerkiesi, Bahaiści, Samarytanie oraz Karaici.

Najwięcej, bo 3 000 członków liczy społeczność Czerkiesów, zamieszkujących w dwóch miasteczkach w Galilei. Pochodzą z Kaukazu, skąd wyemigrowali do Palestyny w latach 90-tych XIX w., uciekając przed prześladowaniami.

Etnicznie nie są zatem Arabami, lecz mimo to należą do sunnickich wyznawców islamu, zachowując jednocześnie odmienną tożsamość etniczną. Są w zdecydowanej większości lojalni wobec państwa izraelskiego i podlegają obowiązkowi powszechnej służby wojskowej.

Czerkiesi

Są to potomkowie górali kaukaskich, najczęściej jasnowłosi, o błękitnych albo zielonych oczach. Wielu ich pobratymców w Rosji jest chrześcijanami, ale ci, którzy żyją na Bliskim Wschodzie, wyznają islam.

Niemal wszyscy izraelscy Czerkiesi mieszkają we wsi Kfar Kama nad Jeziorem Galilejskim lub w Rehaniji, nieco na północ od Safedu (Tzvat).

W połowie XIX wieku padli ofiarą czystek etnicznych ze strony Rosji, po serii powstań zostali usunięci ze swoich terenów. Część wywieziono w głąb Rosji, innych deportowano do Turcji, która władała wówczas Palestyną.

Ze względu na wyjątkową urodę, ich kobiety często stanowiły pożądany niewolniczy „towar” w różnego rodzaju muzułmańskich haremach.

 Więcej o izraelskich Czerkiesach na stronach: www.adiga.co.il albo www.circassianmuseum.com

Czerkiesi w Izraelu – przybysze z Kaukazu