Góry z soli

Góry z soli

545
0
PODZIEL SIĘ

Zona Lota

Jadąc od strony Masady na południe, wzdłuż coraz płytszego i bardziej zasolonego Morza Martwego, w pobliżu biblijnej Sodomy napotykamy na jedyne w świecie pasmo górskie zbudowane wyłącznie z soli kamiennej (98% NaCL).

Pasmo to o długości ok. 11 km i szerokości 3 km zawdzięcza swe istnienie odparowaniu wody wiele tysięcy lat temu i znikomym opadom atmosferycznym w ciągu roku (ok. 50 mm).

W tym paśmie górskim warto zwiedzić labirynty niezwykłych grot solnych wydrążonych przez wody opadowe. Przy jednej z nich stoi wysoka kolumna z soli, która według tradycji, uchodzi za żonę Lota zamienioną, ze względu na nadmierną ciekawość, w słup soli.

 Na fotografii u góry: Skała zwana Żoną Lota

Pustynia Judzka

Źródło: Góry z soli