Góra Scopus

Góra Scopus

586
0
PODZIEL SIĘ

Monika Nowik

Podczas zwiedzana Jerozolimy warto pamiętać o górze Scopus. Ten samotny, wznoszący się na północy wierzchołek zajmuje szczególne miejsce w historii miasta. O jego znaczeniu decyduje przede wszystkim to, że znajduje się tu Uniwersytet Hebrajski, otwarty w 1925 roku, dzięki staraniom Chaima Weizmanna.

Podczas wojny o niepodległość w 1948 roku rejon ten był odcięty od reszty żydowskiej Jerozolimy. Po ponownym przyłączeniu do miasta w 1967 roku zmodernizowano uniwersytecki kampus. Do najbardziej imponujących obiektów należy klasyczny amfiteatr, gdzie na tle fantastycznej panoramy Gór Judzkich odbywają się koncerty i wykłady.

Źródło: Ważny szczyt