piątek, Październik 22, 2021

MIASTA (losowo)

Jerozolima położona jest wysoko w górach judejskich. Miasto ma kapitalne znaczenie dla wielkich monoteistycznych religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Nie dlatego jednak, że leży...

W roku 1897 Żydzi zwołali I Kongres Syjonistyczny, którego celem było przywrócenie ducha w narodzie i rozpowszechnienie idei odrodzenia na nowo własnego państwa. Wtedy...

Koran mówi o Podróży Nocnej (sura XVIII), kiedy to Muhammad został przyprowadzony przez Gabriela do „Odległego Meczetu”, skąd wstąpili do nieba. Podczas tej podróży...