Pn18122017

Ostatnia aktualizacja12:08:01 PM

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
Powrót Jesteś tutaj: Home Opinie, krytyka, felietony, komentarze Kubeł zimnej wody na Gminę Wyznaniową „Żydowską” w Gdańsku

Kubeł zimnej wody na Gminę Wyznaniową „Żydowską” w Gdańsku

Kubeł zimnej wody

Istnieje w Polsce Gmina „żydowska”, która uzurpuje sobie prawo do „wyłączności w zakresie organizowania życia religijnego wyznawców religii mojżeszowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej” – jak to ujął w sentencji wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2004 roku, sygn. OSK 959/04.

Wzajemne oskarżenia, przewlekłe sądy, walka o pożydowski majątek i kasę, nasyłanie na siebie Urzędu Skarbowego, itp... ostatecznie zaś rozłam w gdańskim środowisku żydowskim i powstanie w Gdańsku oddzielnej od GWŻ Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego skupionej wokół osoby Jakuba Szadaja.

Pewien etap tej wojny zakończył wyrok NSA z 22 grudnia 2004 roku, który głosi, że „Żaden przepis prawa nie nadaje Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich wyłączności do tworzenia gmin żydowskich, które nie wyrażają woli działania w ramach tego Związku oraz wyłączności w zakresie organizowania życia religijnego wyznawców religii mojżeszowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”

oraz wcześniej:

„Związek Gmin Wyznaniowych [Żydowskich] opiera swoją legitymację na błędnym założeniu, że ustawa z 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych przyznaje mu wyłączność w zakresie organizowania życia religijnego wyznawców religii mojżeszowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale taki pogląd pozostaje w rażącej sprzeczności z podstawowymi zasadami gwarantującymi wolność sumienia i wyznania, wyrażonymi w art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej, a skonkretyzowanymi w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, przede wszystkim w art. 2 pkt 1 i 2a tej ustawy. Zgodnie z nim, korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele mogą tworzyć wspólnoty religijne, należeć lub nie należeć do kościoła i innych związków wyznaniowych. Domaganie się przez Związek Gmin Wyznaniowych jednolitego kierownictwa wyznawców religii mojżeszowej jest sprzeczne z przepisami ustawy o gwarancjach wolności, a uznanie przez organ rejestrowy takiego kierownictwa doprowadziłoby do złamania zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych.”

Rozstrzygnięcie NSA wynika z faktu, iż „Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej wnioskiem z 10 czerwca 2003 r. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o stwierdzenie nieważności jego decyzji z 3 lutego 2000 r. (...) wpisującej do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Niezależną Gminę Wyznania Mojżeszowego w G[dańsku].”

■ Podsumowując: GWŻ gdańskie w osobach Michał Samet i Michał Rucki ingerowało u władz państwa polskiego, celem zwalczania konkurencji, tj. zablokowania powstania nowego bytu prawnego, pod nazwą Niezależna Gmina Wyznania Mojżeszowego.

Tę samą presję na władze RP wywierała GWŻ, gdy w Polsce powstawał Beit Polska oraz Związek Starozakonnych.

Pełny tekst wyroku na portalu www.prawaczlowieka.edu.pl oraz załączony poniżej:

Wyrok-NSA_OSK 95904.doc

Losowo z menu Opinie, komentarze

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/2

Projekt Izraelczyk.pl