Śr22112017

Ostatnia aktualizacja12:08:01 PM

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
Powrót Jesteś tutaj: Home Multimedia Multimedia i inne Muzyka ♫ Abraham de Caceres – wybitny kompozytor sefardyjski doby późnego baroku

♫ Abraham de Caceres – wybitny kompozytor sefardyjski doby późnego baroku

Abraham de Caceres, Le El Elim

Abraham de Caceres lub Casseres (żyjący w latach 1718-40) był portugalsko-holenderskim kompozytorem pochodzenia żydowskiego okresu późnego baroku. Znany jest przede wszystkim jako kompozytor-rezydent dla społeczności sefardyjskich Żydów w Amsterdamie.

Nazwisko Caceres pojawia się po raz pierwszy w 1718 roku podczas corocznej celebracji czytania Talmudu w synagodze w Amsterdamie. W 1726 roku Caceres skomponował muzykę na uroczystość poświęcenia synagogi Honen Dal w Hadze.

Zaś na przełomie lat 1730/31 niejaki Immanuel Hai Ricchi zamieścił w swoim Sefer Hon Ashir dwie melodie, którym autorstwo przypisuje się Abrahamowi Caceres.

Reputacja Abrahama jako czołowego muzyka portugalskiej wspólnoty w Amsterdamie potwierdzona jest również entuzjastycznym opisem Davida Franco-Mendesa podczas święta Simḥat Tory z 1738 roku, w którym pojawia się Caceres jako kompozytor i akompaniator kantaty Le-El Elim, do tekstu napisanego przez Mosesa Hayyima Luzzatto.

W prawdopodobnie pośmiertnym rękopisie, znajdującym się w bibliotece w Amsterdamie, który zawiera powyższą kantatę, kompozytor jest opisany jako „słynny R. Abm. Casseres”. Ten sam rękopis zawiera chóralne kawałek Ḥishki Ḥizki na trzy głosy, z akompaniamentem instrumentalnym ad libitum do słów napisanych przez Yitsḥaḳa Abohava na inaugurację synagogi w Amsterdamie w 1675 roku. Trzecia część kompozycji napisana została przez Caceresa – chodzi o Ha-Mesi'aḥ Illemim, przeznaczone do porannej modlitwy na święto szabatu. Utwór jest na dwa głosy z akompaniamentem basso continuo oraz dwoje skrzypiec.

O ile można ocenić twórczość Abrahama Cacerasa na podstawie zaledwie kilku jego kompozycji, które przetrwały do naszych czasów, Caceres miał solidne wykształcenie muzyczne. Jego muzyka przedkłada czułość nad silne emocje. Nawet w jego Ḥishki Ḥizki, które jest wzorowane na chorale protestanckim, wybiera łaskawą linię melodyczną.

Liczne imitacje i przeróbki jego utworów były wykonywane w drugiej połowie 18 wieku.

Na chwałę Boga:

Do potężnego Boga, o synowie Boga / chórem zanieście pieśń / razem złóżcie swoje podziękowania / dla Jego świętości i Prawa.
Jego Ludzie Izrael:
W tym pomyślnym dniu wesela / Bóg raduje zgromadzenie Swego ludu / Prowadzi go w świetle Swojego Oblicza / w chwale Jego chwały…

* * *

Le'el elim beney elim/ bemaqhelim se'u zimra/ Besod eda tenu toda/ Lashem qodsho welatora.
Beyom tova simḥa raba/ Yesamaḥ el am mar'ito/ Be'r panav tolikh banaz/ Lehithalel bithilato.
Yishlam shalem beshalom rav/ Mashlim toart eloheynu/ Yahel yagel me'or shimsho/ Yizraḥ yitslaḥ le'eyneynu.
Lekhlkhem kelibekhem/ Yetsav ha'el et birkhato/ Wayafrekhem weyarbekhem/ Weshav etkhem el admato.
Ya'ir kayom bigvurato/ Matḥil torat eloheynu/ Keḥol yamim keḥol banim/ Yarbe yir'e le'eyneynu.

* * *

In praise of God:

To mighty God, oh sons of God/ in chorus raise your song/ in common counsel give your thanks/ to His holiness and Law.
His People Israel:
On this auspicious day of gladness/ God gladdens His people's flock/ He leads them in his face's light/ To be praised in His praise.
To the 'Torah bridegroom':
In peace He will complete it wholly/ Complete our God's Torah/ Will radiate, shine in His sun's light/ Will shine, flourish before our eyes.
To the Congregation:
On all of you, to your heart's content/ God will bestow His blessing/ Will make you fruitful, multiply/ Return you to His land.
To the 'Genesis bridegroom'
In all His sleandour sgines today/ He who begins our God's Torah/ Days many as sand, sons as many as sand/ He will see before our eyes.

Idan Raichel

The Idan Raichel Project Official Site
Idan Raichel
Strona oficjalna

Sarit Hadad

Sarit Hadad Official Site
Sarit Hadad
Strona oficjalna

Rita Kleinstein

Rita Kleinstein Official Site
Rita Kleinstein

Miri Mesika

Miri Mesika
Miri Mesika

Keren Peles

Keren Peles
Keren Peles

Losowo z menu Multimedia

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/2

Projekt Izraelczyk.pl