Śr22112017

Ostatnia aktualizacja12:08:01 PM

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
Powrót Jesteś tutaj: Home Świat żydowski Życie żydowskie Święta w Izraelu Modlitwy przy Ścianie Zachodniej w Jerozolimie i slichot przed Jom Kipur

Modlitwy przy Ścianie Zachodniej w Jerozolimie i slichot przed Jom Kipur

Modlitwy przy Ścianie Zachodniej w Jerozolimie i slichot przed Jom Kipur

Wtydzień po Rosz Haszana obchodzi się święto Jom Kipur — Sądny Dzień. Tego dnia los każdego człowieka zostanie ostatecznie zapisany i przypieczętowany. To ostatnia szansa na odwrócenie niekorzystnego zapisu.

Jom Kipur, Szabat Szabatów, to dzień odpoczynku od pracy, a także dzień ścisłego postu. „Dzień Oczyszczania będzie przechwalebny i będzie zwan święty: i będziecie weń dręczyć dusze wasze, i ofiarujecie całopalenie Jahwe. Wszelkiej roboty służebniczej robić nie będziecie cza­su dnia tego, bo dzień ubłagania jest, aby wam był miłościw Jehowa, Bóg wasz” (Ks. Ka­płańskie 23:27-28) — tak mówi Tora.

Aby oczyszczenie i żal przed Bogiem były prawdziwe, należy uwolnić się od potrzeb cielesnych, które mogłyby przywieść do grzechu. Zabronione jest więc jedzenie i picie, mycie się, używanie kosmetyków, noszenie skórzanego obuwia, a także stosunki seksualne. Tych pięć zabronionych czynności ma odpowiadać pięciu księgom Tory. W święto Jom Kipur żadne sprawy nie mogą odwracać uwagi od Tory. Tego dnia każdy ma w pełni poddać się woli bożej. Widocznym wyrazem tego poddania się jest biały kitel, który nakładają na siebie pobożni Żydzi. Jedyną dozwoloną ozdobą tego odzienia są srebrne guziki. Srebro uważa się za pozbawione koloru, a z kolei biel jest kolorem czystości, żalu i przebaczenia.

Zanim człowiek ukorzy się przed Bogiem, winien ukorzyć się przed ludźmi. Za­tem w wigilię Jom Kipur musi udać się do każdego, komu w ubiegłym roku wyrzą­dził krzywdę, i prosić go o przebaczenie. Musi ukorzyć się przed przyjaciółmi i wro­gami, wyrównać stare rachunki i zapłacić długi.

Dziewiątego dnia miesiąca tiszri nabożeństwo wieczorne rozpoczyna się modli­twą Koi Nidre, co znaczy „Zgrzeszyliśmy”. Wierni zwracają się do Boga i proszą go, by wybaczył im wszelkie nie dotrzymane w minionym roku przyrzeczenia. Przed pójściem do synagogi zasiadają do ostatniego przed postem posiłku. Powinien być to dobry, wartościowy posiłek, ale lekkostrawny, żeby dobrze znieść nadchodzący post. Zwykle podaje się rosół z kury i kreplach z nadzieniem z kurzego mięsa. Kreplach to symbol nadziei, że następnego dnia Bóg „włoży do koperty” właściwy sąd i okaże ludziom swą łaskę.

Następnego dnia wcześnie rano wszyscy udają się do synagogi. Nabożeństwa trwają przez cały dzień z krótkimi przerwami. Najważniejszą ich część stanowi wy­znanie grzechów — Vidui, litania — Avinu malkenu i modlitwa o przebaczenie — slichot. Jak podczas wszystkich świąt żydowskich wśród zebranych panuje duch soli­darności. Każdy modli się nie tylko za siebie, ale i za wszystkich Żydów na całym świecie. Każdy myśli też o swych bliskich, których nie ma przy nim tego dnia. Pod­czas modlitwy za zmarłych Jizkor Mazkira synagoga jest pełna ludzi. Liturgię Jom Kipur kończy modlitwa Neila, zamknięcie Bram. Jest już prawie noc i zamykają się bramy niebios. Żal i modlitwy o przebaczenie dobiegają końca. Wyroki boskie są już przypieczętowane. Po raz ostatni rozlega się w synagodze dźwięk rogu szofar i ze słowami: „następnego roku w Jerozolimie!” wszyscy udają się do domów.

Kibuc Bojowników Getta

Kibuc: לוחמי הגטאות
קיבוץ לוחמי הגטאות

Kibuc imienia przywódcy powstania w Getcie

Yad Mordechai – kibuc na końcu drogi
קיבוץ יד מרדכי

Rocznica powstania w getcie warszawskim

Rocznica powstania w getcie warszawskim
19 אפריל

„Sarenka” z warszawskiego getta

„Sarenka” z warszawskiego getta
רחל זילברברג

Powstanie w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim
19 אפריל

Losowo z menu Świat żydowski

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/2

Projekt Izraelczyk.pl