Żydzi w Izraelu, czyli we własnym domu

Żydzi w Izraelu, czyli we własnym domu

541
0
PODZIEL SIĘ

Żydzi

Izrael jest państwem żydowskim. Żydzi są jednym z najstarszych narodów.

Podstawą istnienia Izraela jest założenie, że jest to państwo żydowskie i każdy Żyd ma prawo do Erec Izrael przyjechać, osiąść tutaj i otrzymać izraelskie obywatelstwo. To proste założenie komplikuje fakt, że nie łatwo jest jednoznacznie ustalić kto jest Żydem. Halacha, żydowskie prawo religijne, bardzo jasno określa, że Żydem jest ten kto, kogo matka była Żydówką lub osoba, która przeszła uznaną przez sąd rabinacki konwersję na judaizm.

Jednak przyjęcie halachicznej definicji żydostwa odbierało prawo do izraelskiego obywatelstwa osobom, które pochodzenie żydowskie odziedziczyły w linii męskiej i które, na równi z Żydami halachicznymi, były obiektem nazistowskich prześladowań. Aby każdy, kto ze względu na żydowskie pochodzenie padł ofiarą nazizmu miał prawo znaleźć schronienie w Izraelu, stworzono cywilne prawo imigracyjne Kol haSzwut, czyli Prawo Powrotu. W przeciwieństwie do prawa religijnego obejmuje ono również osoby, których ojciec lub dziadek był Żydem oraz osoby będące z Żydem w związku małżeńskim.

Imigrację Żydów do Izraela określa się słowem Alija, co po hebrajsku oznacza „wstąpienie”, a imigranci nazywani są Olim. Żydów urodzonych w Izraelu określa się słowem Sabra.

Około ¼ mieszkańców Izraela wyznaje religię inna niż judaizm, w większości islam. Nie oznacza to jednak, że pozostałe ¾ społeczeństwa jest jednorodne kulturowo i językowo. Historia Izraela, to historia żydowskich osadników, którzy przybywali do Erec Izrael ze wszystkich stron świata, ze wszystkich kontynentów. Lwia część dzisiejszych Izraelczyków to emigranci lub ich potomkowie. Sprawia to, że Izrael jest koktajlem kultur, ras i języków.

Izrael jest państwem zdecydowanie imigracyjnym. Emigracja jest bardzo nieliczna i negatywnie postrzegana przez społeczeństwo, głównie przez Syjonistów. Nieliczni emigranci kierują się głównie do Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Imigranci w Izraelu są zjawiskiem zupełnie naturalnym. Społeczeństwo składa się głównie z Olim i ich potomków. Napływ Żydów z odmiennych kulturowo regionów świata miał ogromny wpływ na izraelską kulturę. Afrykańskie, arabskie i wschodnioeuropejskie akcenty zauważalne są w izraelskiej muzyce, kuchni, języku, strojach, literaturze. Dodatkowo stały napływ nowych imigrantów sprawia, że społeczeństwo izraelskie jest stosunkowo młode.

Żydzi w Izraelu, czyli we własnym domu