Dzielnica Muzułmańska w Jerozolimie

Dzielnica Muzułmańska w Jerozolimie

535
0
PODZIEL SIĘ

Koran mówi o Podróży Nocnej (sura XVIII), kiedy to Muhammad został przyprowadzony przez Gabriela do „Odległego Meczetu”, skąd wstąpili do nieba. Podczas tej podróży spotkali oni Abrahama, Mojżesza i Jezusa. Wydarzenie to upamiętnia muzułmańskie święto al-Isra Wal-Mi’radż. Już na początku działalności publicznej Muhammada Jerozolima była uznawana za święte miasto i sam Mohamed zwracał się ku Jerozolimie w trakcie modlitwy. Później dopiero zaczął modlić się zwrócony do Mekki.

Po raz pierwszy muzułmanie podbili Jerozolimę za panowania kalifa Umara w 638 roku. Budowa meczetu Kopuła Na Skale została zakończona mniej więcej pół wieku później. Kamień znajdujący się wewnątrz meczetu muzułmanie uważają za centrum wszechświata. W Dniu Sądu Ostatecznego na kamieniu tym stanie anioł śmierci i zadmie w róg barani. Wtedy to z Góry Oliwnej zostanie spuszczony most i umarli będą musieli przejść po nim, mijając siedem łuków. Przy każdym z nich osoba przechodząca będzie musiała opowiedzieć swoje życie. Obecnie mieszkańcy Jerozolimy to w dużej części muzułmanie. Sprawy ich religii podlegają Najwyższej Radzie Muzułmańskiej. Radzie tej podlegają także sądy religijne (szaria). Administruje ona również fundusz powierniczy Waqf, który wspomaga finansowo religijne instytucje Islamu i sprawuje nadzór nad przybytkami wiary. Co roku kilka tysięcy izraelskich muzułmanów wyrusza na pielgrzymkę (hadżdż) do Mekki. Dzielnica muzułmańska jest największa i najbardziej zaludniona ze wszystkich dzielnic Jerozolimy, przy czym najskrzętniej skrywa swe oblicze przed przybyszami z zewnątrz.

Dzielnica muzułmańska zajmuje największą część Starego Miasta. Od wschodu i południa graniczy z obszarem Świątyni. Za panowania Fatymidów znajdowała się tam dzielnica żydowska, później zaś, w czasach krzyżowców, powstało wiele kościołów. W niektórych z nich mieszczą się obecnie muzułmańskie szkoły. W okolicy obszaru Świątyni znajduje się kilka interesujących budowli z okresu mameluckiego. Większa część zachowanej zabudowy Jerozolimy pochodzi z lat 1291-1517, gdy miasto było we władaniu Turków osmańskich. Pomimo iż w kraju panował wówczas kryzys gospodarczy, Jerozolima stała się centrum islamu i powstało tu wiele instytucji o charakterze religijnym: hospicja dla pielgrzymów, szkoły muzułmańskie (madrasy), a także grobowce.

Pałac Sitt Tunszuq został zbudowany pod koniec XIV wieku jako hospicjum dla derwiszy. Ma on wiele cech charakterystycznych dla architektury okresu mameluckiego: ozdobiono go płytami z czarnego, czerwonego i białego kamienia. Szczególnie wspaniałe jest wejście z kwadratowymi drzwiami i płaskim nadprożem. Powyżej znajduje się łuk, dwa lub trzy razy wyższy od samych drzwi, dekorowany wzorami geometrycznymi i roślinnymi. Wiele inskrypcji podaje imię budowniczego lub fundatora budynku, datę powstania, przeznaczenie budowli, a niektóre zawierają wersety z Koranu. Rynek Sprzedawców Bawełny, Suk al-Qattanin, zbudowany w latach 1136-1137, jest w istocie długim targowym pasażem z dwoma rzędami sklepików i ciągnie się od ulicy Haggai aż do imponującej bramy prowadzącej na obszar Świątyni.

Po Al-Kaba w Mekce oraz Meczecie Proroka w Medynie, meczet Kopuła Na Skale jest trzecim z kolei najświętszym sanktuarium islamu. Jest to również miejsce pielgrzymek. Meczet Kopuła Na Skale znajduje się w najwyższym punkcie skalistego grzebienia. Budowla stoi na platformie, na którą można wejść z czterech stron. U szczytu schodów znajdują się łuki, na których, jak głosi tradycja, w Dniu Sądu Ostatecznego zawisną wagi do ważenia dusz. Budowlę wzniesiono na planie ośmiokąta i nakryto złocistą kopułą. Ściany u dołu wyłożono marmurem zdobionym skomplikowanymi motywami. Górną część ścian wyłożono płytkami kaszańskimi z wzorami geometrycznymi i roślinnymi. Pośrodku, wewnątrz budynku znajduje się Święta Skała. W kamieniu tym jest wgłębienie – według wyznawców Allaha ślad stopy Muhammada odciśnięty w chwili, gdy wstępował do nieba. Pod kamieniem znajduje się grota z dwoma sanktuariami – jednym poświęconym Eliaszowi, drugim Abrahamowi. Meczet Kopuła Na Skale upamiętnia działalność proroka Muhammada i jest miejscem pielgrzymek, meczet Al-Aksa zaś to wielkie centrum modlitewne mogące pomieścić 5000 wiernych.

Wiele elementów architektonicznych odkrytych podczas renowacji Kopuły Na Skale i meczetu Al-Aksa wystawiono w Muzeum Islamu, które przylega do meczetu. Poniżej meczetu Al-Aksa znajduje się brama prowadząca na obszar Świątyni, zbudowana w czasach Heroda. Południowo-wschodni narożnik platformy podtrzymuje rząd łuków, zwanych obecnie Stajniami Salomona, aczkolwiek zbudowano je za panowania króla Heroda. W epoce krucjat pełniły rolę stajni.

Źródło: Dzielnica Muzułmańska